top of page

Kulturní akce

Kulturní akce se provádějí pod pečetí respektu, přísnosti a kreativity.

Jejich hlavním cílem je zlepšit schopnost každého člověka vymýšlet a soustředit se, a tak rozvíjet vztahy s tělem, prostorem, předměty a řečí.

Tyto aktivity probíhají v rámci naší provozovny v Orléans, v regionu Centre - Val de Loire, ale také v Île-de-France, na národní i mezinárodní úrovni během různých tvůrčích rezidencí a turné po našich show.

Jako součást
škola, jsou k dispozici ve formě:


- kulturní hodiny pro žáky základních škol
- workshopy uměleckých praktik na vysokých a středních školách, zejména s přístrojem "Aux Arts lycéens"
- vyjadřovací workshopy v rámci univerzit, vyšších a odborných škol.

V několika se týkají i sociální oblasti
Vězeňská centracentra – regiony Val de Loire a Île-de-France, jakož i akce na boj proti vyloučení v partnerství s místními nebo národními asociacemi, které podporují různé cílové skupiny.

 

Každý projekt je jiný, každý umělec má svá specifika přenosu.

Vždy pracujeme případ od případu, abychom strukturám nabídli vhodné projekty a kompetentní umělce podle jejich očekávání a rozpočtu.

Neváhejte nás kontaktovat, abychom společně prostudovali vaše přání a proveditelnost.

 

bottom of page